Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna v Předklášteří

Návštěv :
Celkem : 1269
Týden : 2
Dnes : 0

 

Dne 11.7.2016 byla zakatalogizována pozoruhodná kniha:

TIŠNOV - příroda, dějiny, památky, lidé.

Knihu vydalo město Tišnov.

Obálka knihy

 

Spaní mezi knihami 2016

Na závěr školního roku pořádá kulturní komise pro naše žáky ze základní školy akci v knihovně. V loňském roce byly hlavním námětem "České pohádky"a na "spaní v knihovně" se přihlásilo 32 dětí ze druhé až páté třídy. Na programu bylo čtení pohádek, různé soutěže a malování pohádkových postav a na závěr "stezka odvahy". Strašidla na stezce byla hodná a děti dostaly od čarodějnice i pohádkové víly sladkou odměnu.
Letos byl zájem ještě větší. Na "spaní" se přihlásilo 45 dětí. Tentokrát tam bylo i 13 prvňáčků. Z toho jsme měly trochu obavy. Jaký program připravit, aby zaujal všechny děti? V letošním roce byla hlavním námětem příroda, zvířata a ptáci. Proto jsme oslovily malíře a ilustrátora dětských knížek pana A.Dudka, který ve svých ilustracích zobrazuje hodně zvířecích postaviček.
Dalším pozvaným hostem byl revírník pan Ing. J.Špaček , který má přírodu velmi rád a umí o ní krásně vyprávět. Nejen jejich práce se týká zvířátek, ale i jejich jména (ač to nebylo našim úmyslem) byla "ptačí". Zábavné bylo představení dvou našich hostů. "Jmenuji se Dudek. Těší mě já jsem Špaček".
Připravit program pro prvňáčky i pro děti z páté třídy je náročnější. Ale náš host malíř a ilustráror Adolf Dudek rozptýlil všechny naše obavy. Pan Dudek není jen malíř, ale je také výborný komik. Do svého programu zapojil děti i dospělé. Než jsme se nadáli byl konec. Náš host byl tak hodný, že každému namaloval na památku svoji značku – dudka. Také namaloval obrázek do obecní pamětní knihy a napsal krásné věnování.
Dalším hostem byl pan Ing. Jar.Špaček. I on měl připravený velmi pestrý a zábavný program, který zaujal všechny děti. Zábavnou formou učil děti poznávat stromy, byliny a jak se chovat v lese. Celý program byl proložený společnými hrami, kde se děti vyběhaly, ale také poučily.
Protože nás bylo hodně, děti nemohly spát v knihovně mezi knihami, a proto jsme spaly ve velkém společenském sále. Pro děti to byl zážitek spát v sále, kde si rozložily na zemi "spacáky" a spolu se svými plyšáky se mohly dívat dlouho do noci na pohádky. Pozdě večer utichl hovor a smích a děti začaly usínat. Také my jsme složily svá unavená těla do spacích pytlů a chvílku si zdřímly.
Ráno kolem páté nás probudil nezvyklý hluk. To švadlenky přišly do práce a spustily své šicí stroje a bylo po spaní. Uvařily jsme čaj, děti vybalily svačinky, co nachystaly hodné maminky. Potom jsme pomohly dětem složit spací pytle a poklidit odpadky. To už se blížila devátá hodina a přicházeli rodiče pro své potomky.
Doufáme, že se dětem program líbil a na příští "spaní" se podaří opět pozvat někoho zajímavého.
Touto cestou chci poděkovat členkám kulturní komise (Věra Valentová, Marie Kulhánková, Marie Smejkalová a Denisa Krausová) za jejich ochotu a obětavost při připravě programu a za to, že ve svém volném čase se podílely na jeho realizaci.
Za kulturní komisi S.Valentová

Adolf Dudek: Živí mě to, co mě baví

Narodil se v roce 1964 v Poličce na Vysočině, poté vystudoval SPŠ potravinářské technologie v Pardubicích a dále vyzkoušel mnohá další povolání, ovšem nakonec zvítězil jeho koníček – stal se ilustrátorem a dodatečně vystudoval Lidovou konzervatoř v Ostravě. Kreslí převážně pro děti a na jeho kontě najdeme nesčetné množství titulů, omalovánek, obalů na CD, pohlednic. Vždyť jenom knížek prodal na tři miliony a to mu vyneslo titul „Nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih“. Sám o sobě říká, že si velmi váží toho luxusu, že ho živí to, co ho mimořádně baví.

 

Informace pro čtenáře:


Děkujeme touto cestou občanům, kteří nabídli jako dar pro naši knihovnu své knihy. Protože knihovna se nedá stavebně rozšířit, a tím získat více místa pro další knihy, dohodli jsme se, že žádné knihy nebudeme přijímat. Knihovna v Tišnově má větší prostory, a proto pokud vámi nabízené knihy budou nepoškozené, je možné knihy nabídnout tam. Aby naši čtenáři měli přístup k novým knihám, nebo knihám o které je velký zájem, přistoupili jsme po domluvě s regionální knihovnou, která je pověřena vedením obecních knihoven, na zrychlení cyklu tzv. výměnného fondu knih. V praxi to znamená, že se nám každé čtvrtletí vymění určitý počet knih z jiných knihoven. Tyto knihy jsou umístěny ve zvláštních policích a mají označení VF (výměnný fond). Také je možné požádat knihovníka o zajištění knihy mimo tento fond, pokud ji vlastní jiná knihovna.
V oddělení knih pro děti a mládež chceme po domluvě s vedením školy, přidat knihy, které souvisí s doporučenou školní četbou.
Na závěr bych za všechny, kteří spolupracují s knihovnou, rád poděkoval čtenářům za jejich návštěvy knihovny, popřál jim pěkné vánoce, v novém roce zdraví a dobrou pohodu při čtení zajímavých knih.

Jiří Valenta, knihovník

 

Návštěva z mateřské školy.

Dne 12.10.2018 navštívily knihovnu děti z místní mateřské školy - se svými učitelkami. Návštěva byla zaměřená na rýmování. Pod vedením učitelek děti přiřazovaly k sobě slova, která se rýmovala. Sám jsem byl potěšen, jak dobře to dětem šlo. Těším se na další návštěvy.

Jiří Valenta, knihovník