Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna v Předklášteří

Návštěv :
Celkem : 1240
Týden : 1
Dnes : 0

 

Dne 11.7.2016 byla zakatalogizována pozoruhodná kniha:

TIŠNOV - příroda, dějiny, památky, lidé.

Knihu vydalo město Tišnov.

Obálka knihy

 

Spaní mezi knihami 2016

Na závěr školního roku pořádá kulturní komise pro naše žáky ze základní školy akci v knihovně. V loňském roce byly hlavním námětem "České pohádky"a na "spaní v knihovně" se přihlásilo 32 dětí ze druhé až páté třídy. Na programu bylo čtení pohádek, různé soutěže a malování pohádkových postav a na závěr "stezka odvahy". Strašidla na stezce byla hodná a děti dostaly od čarodějnice i pohádkové víly sladkou odměnu.
Letos byl zájem ještě větší. Na "spaní" se přihlásilo 45 dětí. Tentokrát tam bylo i 13 prvňáčků. Z toho jsme měly trochu obavy. Jaký program připravit, aby zaujal všechny děti? V letošním roce byla hlavním námětem příroda, zvířata a ptáci. Proto jsme oslovily malíře a ilustrátora dětských knížek pana A.Dudka, který ve svých ilustracích zobrazuje hodně zvířecích postaviček.
Dalším pozvaným hostem byl revírník pan Ing. J.Špaček , který má přírodu velmi rád a umí o ní krásně vyprávět. Nejen jejich práce se týká zvířátek, ale i jejich jména (ač to nebylo našim úmyslem) byla "ptačí". Zábavné bylo představení dvou našich hostů. "Jmenuji se Dudek. Těší mě já jsem Špaček".
Připravit program pro prvňáčky i pro děti z páté třídy je náročnější. Ale náš host malíř a ilustráror Adolf Dudek rozptýlil všechny naše obavy. Pan Dudek není jen malíř, ale je také výborný komik. Do svého programu zapojil děti i dospělé. Než jsme se nadáli byl konec. Náš host byl tak hodný, že každému namaloval na památku svoji značku – dudka. Také namaloval obrázek do obecní pamětní knihy a napsal krásné věnování.
Dalším hostem byl pan Ing. Jar.Špaček. I on měl připravený velmi pestrý a zábavný program, který zaujal všechny děti. Zábavnou formou učil děti poznávat stromy, byliny a jak se chovat v lese. Celý program byl proložený společnými hrami, kde se děti vyběhaly, ale také poučily.
Protože nás bylo hodně, děti nemohly spát v knihovně mezi knihami, a proto jsme spaly ve velkém společenském sále. Pro děti to byl zážitek spát v sále, kde si rozložily na zemi "spacáky" a spolu se svými plyšáky se mohly dívat dlouho do noci na pohádky. Pozdě večer utichl hovor a smích a děti začaly usínat. Také my jsme složily svá unavená těla do spacích pytlů a chvílku si zdřímly.
Ráno kolem páté nás probudil nezvyklý hluk. To švadlenky přišly do práce a spustily své šicí stroje a bylo po spaní. Uvařily jsme čaj, děti vybalily svačinky, co nachystaly hodné maminky. Potom jsme pomohly dětem složit spací pytle a poklidit odpadky. To už se blížila devátá hodina a přicházeli rodiče pro své potomky.
Doufáme, že se dětem program líbil a na příští "spaní" se podaří opět pozvat někoho zajímavého.
Touto cestou chci poděkovat členkám kulturní komise (Věra Valentová, Marie Kulhánková, Marie Smejkalová a Denisa Krausová) za jejich ochotu a obětavost při připravě programu a za to, že ve svém volném čase se podílely na jeho realizaci.
Za kulturní komisi S.Valentová

Adolf Dudek: Živí mě to, co mě baví

Narodil se v roce 1964 v Poličce na Vysočině, poté vystudoval SPŠ potravinářské technologie v Pardubicích a dále vyzkoušel mnohá další povolání, ovšem nakonec zvítězil jeho koníček – stal se ilustrátorem a dodatečně vystudoval Lidovou konzervatoř v Ostravě. Kreslí převážně pro děti a na jeho kontě najdeme nesčetné množství titulů, omalovánek, obalů na CD, pohlednic. Vždyť jenom knížek prodal na tři miliony a to mu vyneslo titul „Nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih“. Sám o sobě říká, že si velmi váží toho luxusu, že ho živí to, co ho mimořádně baví.

 

 

 

Informace pro čtenáře:


Děkujeme touto cestou občanům, kteří nabídli jako dar pro naši knihovnu své knihy. Protože knihovna se nedá stavebně rozšířit,a tím získat více místa pro další knihy, dohodli jsme se, že žádné knihy nebudeme přijímat. Knihovna v Tišnově má větší prostory, a proto pokud vámi nabízené knihy budou nepoškozené, je možné knihy nabídnout tam. Aby naši čtenáři měli přístup k novým knihám, nebo knihám o které je velký zájem, přistoupili jsme po domluvě s regionální knihovnou, která je pověřena vedením obecních knihoven, na zrychlení cyklu tzv. výměnného fondu knih. V praxi to znamená, že se nám každé čtvrtletí vymění určitý počet knih z jiných knihoven. Tyto knihy jsou umístěny ve zvláštních policích a mají označení VF (výměnný fond). Také je možné požádat knihovníka o zajištění knihy mimo tento fond, pokud ji vlastní jiná knihovna.
V oddělení knih pro děti a mládež chceme po domluvě s vedením školy, přidat knihy, které souvisí s doporučenou školní četbou.
Na závěr bych za všechny, kteří spolupracují s knihovnou, rád poděkoval čtenářům za jejich návštěvy knihovny, popřál jim pěkné vánoce, v novém roce zdraví a dobrou pohodu při čtení zajímavých knih.

 

Jiří Valenta, knihovník

 

 

Návštěva z mateřské školy.

 

Dne 12.10.2018 navštívily knihovnu děti z místní mateřské školy - se svými učitelkami.

Návštěva byla zaměřená na rýmování.

Pod vedením učitelek děti přiřazovaly k sobě slova, která se rýmovala.

Sám jsem byl potěšen, jak dobře to dětem šlo.

Těším se na další návštěvy.

 

Jiří Valenta, knihovník